Moms vid kundförluster - Advertus Revision
17196
post-template-default,single,single-post,postid-17196,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Moms vid kundförluster

Svårt att få betalt från kunderna? Så här säger Resultats experter om vad Skatteverket gör för att underlätta momshanteringen.

Mina kundförluster ökar då hela situationen med corona gör att vi får allt svårare att få betalt från kunderna. Vad gör Skatteverket för att underlätta momshanteringen?

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för i vilka fall beskattningsunderlaget för moms kan sättas ned med anledning av en kundförlust. De nya reglerna gör det lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget vid kundförluster.

Ställningstagandet innebär att det under en begränsad tid är lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget. För att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
  • Fakturan ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020.
  • Det ska ha gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
  • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga. Leverantören behöver inte utfärda någon kreditfaktura.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR