daniel, författare på Advertus Revision
-1
archive,author,author-daniel,author-3,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsplatsen utformas så att man undviker hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Men när Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion fick nära hälften av arbetsplatserna krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.   Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen, både i...

Företag som lämnat in sin avstämning om korttidsstöd för sent, men haft godtagbara skäl för det, kan slippa återkrav. Nu utreder Tillväxtverket möjligheten att söka anstånd.   Problemet med sena avstämningar rörande korttidsstödet identifierades tidigt av Tillväxtverket tillsammans med olika branschorganisationer, däribland FAR. I slutet av maj...

Bara arbetsdagar räknas när arbete i Sveriges ska räknas som uthyrning. Det framgår av ett förtydligande hos Skatteverket. Förtydligandet har bäring på 183-dagarsregeln.   Den så kallade 183-dagarsregeln innebär att lön som en arbetstagare från ett annat EU-land får inte är skattepliktig om arbetstagaren vistas i Sverige...

Måste jag ha en aktiebok när jag är ensam aktieägare? Det undrar dagens frågeställare. Så här svarar Resultats experter. Har just startat ett aktiebolag och fick ett reklambrev med erbjudande om att upprätta en digital aktiebok, måste jag verkligen ha en aktiebok när jag är ensam...

En arbetsgivare kan inte göra skatteavdrag för skrivbord och lampor som köps in av de anställda för att de ska kunna jobba hemma. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.   Ett företag har tagit fram ett erbjudande till de anställda. Det innebär att de anställda får...

Företag som köpt in inventarier under 2021 kan göra avdrag på skatten. Nu har ett nytt lagförslag trätt i kraft.   Tidigare i år berättade Resultat om förslaget om att införa skattereduktion för inventarier inköpta under 2021. (LÄNK: https://www.tidningenresultat.se/skattereduktion-for-foretag-allt-narmare/) Nu har lagförslaget blivit verklighet. Skattereduktionen gäller materiella...

Det är vanligt att fastigheter får felaktiga taxeringsvärden. Följ­den blir att fastighetsägaren beta­lar fel fastighetsskatt – och oftast för hög. Konsekvenserna kan bli allvarliga. – Det är otroligt vanligt med felaktiga taxeringsvärden. Ett felaktigt taxerings­värde leder till felaktig skatt och det påverkar företagets driftnetto och...

I spåren av pandemin kvarstår ett flexibelt arbetssätt hos de flesta arbetsgivare. Men vad gäller skattemässigt? Resultat hjälper dig att undvika fallgroparna.   Förra året kom direktiven från Folkhälsomyndigheten: jobba hemma om möjligt. Uppmaningen fick många företag att underlätta hemarbetet för sina anställda genom att buda hem...

Förnya årsredovisningen och stärk företagets varumärke. Det går lätt slentrian i arbetet med årsredovisningen men att se över principerna för redovisningen kan löna sig.   Det är bekvämt att rulla årsredovisningen från ett år till nästa och egentligen bara byta ut siffrorna. Men BDO skriver på...

Företagets revisor har bett om en SIE4-fil. Hur kommer det sig? Så här svarar Resultats experter.   Vår revisor har bett oss om en SIE4-fil på räkenskapsåret efter det som ska granskas. Varför?   Det finns flera skäl till varför revisorn granskar även efterföljande räkenskapsår. Det kan delvis vara...

En byggnad har renoverats i verksamhetens ägda fastighet. Hur ska företaget tänka kring kostnadsföringen? Så här svarar Resultats experter. Vi har ett aktiebolag och redovisar enligt K2. Under året har vi renoverat en byggnad på företagets ägda fastighet. Kan vi kostnadsföra renoveringen? Det är inte säkert. Redovisningen...

Carina Hedrum är byråchef PBAB, godkänd revisor och Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Här tipsar hon om hur företaget kan förbättra kreditvärdigheten. Hur ska jag göra för att förbättra mitt företags kreditvärdighet? – Är man högt belånad och missköter sina betalningar så påverkar det vad kreditvärderingsföretagen sätter för värdering....

Det ska vara enkelt att vara företagare, menar Bolagsverket. Här är myndighetens bästa anledningar till varför företagare bör skicka in sin årsredovisning digitalt. I slutet på januari i år lämnade Bolagsverket in en hemställan till justitiedepartementet. I den föreslår myndigheten att digitalt inlämnade årsredovisningar för...

Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning, går igenom vanliga frågor och svar som rör bokföringslagen. Bokföringen ligger till grund för momsredovisning, skattedeklaration, insamling av statistik, årsredovisning och annan rapportering. God kvalitet på bokföringen gör rapporteringen snabbare, kvaliteten högre och...

Göran Alvemalm är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och grundare av företaget iVAT iMoms AB. Här svarar han på några frågor om skatterevision.   Vilka är dina bästa råd att följa när man väl blir kontaktad av Skatte­verket om revision? Ring omedelbart din skatte­rådgivare och ta med rådgivaren...

En ny tjänst hos Skatteverket gör det snabbt och enkelt att ta reda på taxeringsvärdet på en fastighet.   – Den här tjänsten är till hjälp för både företagare och redovisningskonsulter, säger Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och som arbetar på branschorganisationen FAR.   För att ta reda på taxeringsvärdet...

Varför finns vi till och vad är meningen med allt? Det är frågor som de flesta ställer sig någon gång. Det bör man också göra om man äger ett företag. Varför äger vi företaget och vilka mål har vi? – Det är en viktig process men...

Årsskiftet närmar sig och för många ägare i fåmansbolag blir frågan om uttag högaktuell. Men uttag är långtifrån alltid det klokaste valet. Och det finns en osäkerhet kopplad till hur reglerna om korttidsstöd förhåller sig till 3:12-reglerna och ägare i fåmansföretag.   Utdelning eller lön? Emma Aldman,...

Skyddet för minoritetsägare ska stärkas. Från och med 1 januari ska Bolagsverket ha rätt att utse en särskild granskare i ett aktiebolag utan att frågan prövas på en bolagsstämma. Nu kommer minoritetsägare i aktiebolag och minoritetsmedlemmar i ekonomiska föreningar, så som till exempel bostadsrättsföreningar, att få...

Lön, skatt och förmåner ska redovisas till Skatteverket varje månad. Men hur gör man som arbetsgivare om förmånsbeloppet inte är känt förrän månaden efter? Lagen om arbetsgivardeklarationer har funnits i snart två och ett halvt år och infördes i två steg. De första företagen omfattades från...

Nej till avdrag för underhåll och renovering när en ny hyresgäst skulle flytta in. Det blev domen i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen innebär bland annat en förändring av rättsläget. Det säger Klara Horndahl, skattejurist på Mazars.   Ett fastighetsbolag skulle byta hyresgäst. Den förra hyresgästen bedrev momspliktig verksamhet,...

Varken heltidsanställning i Schweiz, kontoutdrag från banken eller flygloggar dög för kammarrätten som har dömt en svensk bosatt i utlandet att betala skatt för tjänsteinkomst i Sverige. Rådet till den som åberopar sexmånadersregeln: Spara all dokumentation.   – Man kan tycka att det ställs orimligt höga krav på...

Cyberattackerna ökar i tider av oro. Men det finns knep du kan ta för att skydda företaget. Det här ska du tänka på. Oktober är europeisk informationssäkerhetsmånad, där Polisen, Skatteverket och andra myndigheter uppmärksammar cyberhot med kampanjen Tänk Säkert. Men dataintrång kan lika gärna ske...

Som fastighetsägare bör man arbeta aktivt med fastighetstaxeringen. Ofta finns det pengar att tjäna. Det rådet kommer från Barbro Jansson Stridlund på Grant Thornton.   Risken för en fastighetsägare som inte ser upp är att skattekostnaden blir för hög. – Förutom att taxeringsvärdet ligger till grund för fastighetsskatt/fastighetsavgift ligger...

Differentierad utdelning i samband med att en delägare avvecklar sitt ägande beskattas som kapital av den som tar emot utdelningen. Det slår Skatterättsnämnden fast. Förhandsbeskedet har inte överklagats.   Två bröder ägde 50 procent var av aktierna i ett aktiebolag som de ärvt av sin pappa. Aktierna...

Nu har regeringen presenterat sin budget. Som tidigare år har de flesta förslagen redan blivit offentliga i förväg. I förra veckan berättade Resultat om några av de förslag om fanns med i regeringens budget för 2021 och i höständringsbudgeten. I dag presenterades budgeten och Hans Peter...

Bristfälliga verifikationer kan ge fängelse enligt en dom från Högsta domstolen. Det här ska en verifikation innehålla.   En man har dömts av Högsta domstolen till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott. Domen är central och principiellt viktig, säger Henrik Lundin, strategisk...

Experterna svarar: Periodiseringsfond och skatt Genom att sätta av vinst till periodiseringsfond skjuter man upp bolagsskatten. Men hur mycket ska man sätta av? Så här svarar Resultats expert Kim Lavin. Hur mycket ska man sätta av till periodiseringsfond? Att sätta av vinst till periodiseringsfond är ett bra sätt...