Tung bevisbörda för att slippa skatta i Sverige - Advertus Revision
17668
post-template-default,single,single-post,postid-17668,single-format-standard,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Tung bevisbörda för att slippa skatta i Sverige

Varken heltidsanställning i Schweiz, kontoutdrag från banken eller flygloggar dög för kammarrätten som har dömt en svensk bosatt i utlandet att betala skatt för tjänsteinkomst i Sverige. Rådet till den som åberopar sexmånadersregeln: Spara all dokumentation.

 

– Man kan tycka att det ställs orimligt höga krav på den enskilde. Domen innebär att det krävs god kännedom kring skatterätt och Skatteverkets processer för att förstå vad det innebär att ha bevisbördan i en situation som den här. Det säger Maria Sommert, auktoriserad skatterådgivare på EY.

 

Bakgrunden är en dom i kammarrätten i Stockholm gällande den så kallade sexmånadersregeln. Enligt domen hade en svensk bosatt i Schweiz inte lyckats visa att han hade vistats utanför Sverige tillräckligt för att hans tjänsteinkomst inte ska beskattas i Sverige.

 

Mannen har visat utdrag ur folkbokföring och att han är bosatt och har heltidsarbete utomlands. Han har också visat upp kontoutdrag från sin bank och flyglogg som visar när han har ingått i besättningen på ett flyg till eller från Sverige.

 

Men domstolen ansåg inte att mannen hade visat på ett trovärdigt sätt att avbrotten för vistelse i Sverige inte har överskridit den tillåtna gränsen.

 

Maria Sommert har några handfasta råd till den som vistas mycket utanför Sverige och vill skatta enligt sexmånadersregeln som innebär att tjänsteinkomsten beskattas i det land där man arbetar tillfälligt:

 

  • Spara alla underlag kring hur du rör dig i världen, var du vistas, och var du bor natt för natt. Spara också boardingkort och liknande från flygresor.
  • Anlita professionell hjälp när du flyttar utomlands eller tillbaka till Sverige, oavsett om det är för en tidsbegränsad anställning eller om du emigrerar.
  • Var försiktig med att vistas i Sverige. När sexmånadersregeln och ettårsregeln tillämpas ställs det striktare krav på hur länge man kan vistas i Sverige.
  • Det är viktigt att man kan bevisa hur många nätter man har tillbringat utanför Sverige.

 

Maria Sommert understryker att sexmånadersregeln endast handlar om tjänsteinkomsten, alla andra inkomster ska fortfarande beskattas i Sverige och man räknas fortfarande som obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta till skillnad från den som har emigrerat och flyttat ut mer permanent.

 

Enligt Maria Sommert har Skatteverket successivt också gjort det svårare för personer som har emigrerat från Sverige att hävda begränsad skattskyldighet.

 

– Och reglerna lämnar stort tolkningsutrymme, säger Maria Sommert.

Hon säger att domen visar att det ligger ett tungt ansvar på den enskilde individen. Det innebär en del administrativt arbete.

– Man måste känna till regelverket kring väsentlig anknytning efter utflytt från Sverige och vad som krävs av individen för att en utflytt skattemässigt ska betraktas som en sådan. Det räcker inte att man bor, jobbar och beskattas utomlands för att det svenska skatteanspråket ska försvinna, säger Maria Sommert.

 

Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Om HFD anser att fallet är av vikt för rättstillämpningen kommer det att slutligt avgöras där.

 

En dom från HFD är vägledande för hur lagen ska tillämpas. Men om HFD inte prövar domen behöver de lägre domstolarna inte följa tillämpningen enligt kammarrättens dom som kom 8 juli 2020.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 9269-19

Björn Dickson